Vernostný program Kúpim Deťom

Pre nás ste viac ako iba zákazník. Vážime a ceníme si každého, kto u nás nakupuje. Ako prejav vďaky prinášame Vernostný program, v ktorom môžete iba získať. Každé euro, minuté u nás, zarába. Nakupovať na e-shope www.kupimdetom.sk sa skutočne oplatí. 

Ako to funguje?

Zoznámte sa s Vernostným programom KupimDetom.sk

Body za každý nákup

Za každé celé 1€, ktoré zaplatíte pri nákupe na našom e-shope získate 1 bod na Váš zaregistrovaný účet.

Okamžitá zľava na ďalší nákup

Nazbierané body si môžete uplatniť pri ďalšom nákupe alebo ich môžete zbierať a uplatniť pri ktoromkoľvek inom. Minimálne množstvo bodov, ktoré si môžete uplatniť ako zľavu z nákupu je 50 bodov, tj. 2€. Maximálne do sumy výšky objednávky.

Zľavu za body si uplatníte v pokladni

Ak na Vašom vernostnom účte nazbierate aspoň 50 bodov, tieto body si môžete uplatniť v pokladni ako zľavu z nákupu.

Všeobecné podmienky členstva vo Vernostnom programe:

1. Usporiadateľ

1.1. Vernostný program prináša e-shop kupimdetom.sk v zastúpení Antónia Tkáčová, Toplianska 2689/83, 071 01  Michalovce, IČO: 52 864 219, DIČ: 1084822673. Zapísaná v Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-26781

1.2. Výhody Vernostného programu môžete využiť pri nákupe na e-shope www.kupimdetom.sk.

2. Vznik a trvanie členstva

2.1. Členom Vernostného programu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

2.2. Členstvo vo Vernostnom programe získate registráciou pri prvom nákupe na e-shope www.kupimdetom.sk vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou*: e-mail, meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, štát, telefónne číslo vo formáte (+421) 9xx xxx xxx.

2.3. Pri registrácii vyjadrujete svoj súhlas s Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.kupimdetom.sk, ktoré sú prístupné na webovej stránke.

2.4. Členstvo vo vernostnom programe je platné počas doby platnosti vašej registrácie.

2.5. Vernostný program sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

3. Zľavy a podmienky získania zľavy

3.1. Pri každom nákupe získate ako registrovaný zákazník vernostné body, ktoré budú pripísané na Váš zaregistrovaný účet. Za každé celé 1€ zo sumy objednávky získate 1 bod.

3.2 Pri nákupoch na e-shope www.kupimdetom.sk máte možnosť získať zľavu na ďalší nákup vo výške  rovnajúcej sa počtu nazbieraných bodov, minimálne uplatniteľná zľava je 50 bodov, tj. 2€. Hodnota 1 bodu, ktorý môžete uplatniť ako zľavu z nákupu je 0,04€. 

3.3. Výška zľavy závisí od sumáru nákupov, ktoré ste vykonali po prihlásení do e-shopu Vaším heslom. Heslo vám bolo pridelené pri registrácii.

3.4. Hodnota každého nákupu sa pripočítava k poslednému sumáru. Konečná hodnota určuje, akú vysokú zľavu si môžete uplatniť z ďalšieho nákupu. Zľavu je možné uplatniť najskôr až pri nasledujúcom nákupe.

4. Zánik členstva

4.1. Členstvo vo vernostnom programe zaniká:

– písomnou žiadosťou člena o zrušenie členstva vo vernostnom programe
– vylúčením člena Vernostného programu povereným zástupcom e-shopu www.kupimdetom.sk

4.2. Zástupca e-shopu môže vylúčiť člena Vernostného programu z nižšie uvedených dôvodov:
– člen Vernostného programu uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
– člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
– člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu e-shopu www.kupimdetom.sk alebo samotnému Vernostného programu, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.

5. Záverečné ustanovenie

5.1. E-shop www.kupimdetom.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na webovej stránke www.kupimdetom.sk. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedenej webovej stránke. Nárok na poskytnutie zľavy nie je právne vymáhateľný.

5.2. Kontaktné údaje pre komunikáciu s e-shopom www.kupimdetom.sk sú nasledujúce:

Antónia Tkáčová
Toplianska 2689/83
071 01 Michalovce
Slovenská republika
tel: +421903376196
info@kupimdetom.sk